Tilbake til startsiden

Lia

 

Lia var en husmannsplass under Eik gård.

Den lå øst for Eiksbekken, nær grensa mot Øvre Voll, og er avmerket på kart fra 1825.

Plassen kan ha gitt navn til Lijordet.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilde:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)