Tilbake til startsiden

Eiksmarka stasjon

 

Eiksmarka stasjon åpnet i 1951 i forbindelse med at Røabanen ble forlenget til Lijordet. Holdeplassen hadde tidligere Narvesen-kiosk, overkjøringsspor og sidespor.

Stasjonen skulle egentlig hete Eik etter gården Eik, men til slutt ble navnet Eiksmarka.

Det ble anlagt et sidespor bort til Konglefaret for lasting av pukk. Pukksteinen ble kjørt til Konglefaret fra Fossum pukkverk. Sidesporet er nå fjernet.

Dagens stasjon ble ombygget og åpnet igjen i 1995.

AS Holmenkollbanens byggelag bygget en del leiligheter til de ansatte i området rundt Eiksveien i nærheten av stasjonen.

I forbindelse med forlengelsen av banen til Lijordet, ble det i 1951 (1952?) oppført en likeretterstasjon som forsynte Røabanens nyeste del med strøm. Vi ser denne rett til høyre for midten på det øverste bildet, og midt på det nederste bildet.

Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet 

Eiksmarka stasjon. Vi ser en HKB-vogn 31 og en HKB-vogn 37, type 1909 fra Skabo, Westinghouse, HKB verksted. Sett fra syd. Kilde: Digitalmuseum
Eiksmarka stasjon 1954. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Eiksmarka stasjon 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Til høyre ser vi et "Godshus" for småpakker sendt med banen. Næringsdrivende i området kunne søke om egen nøkkel.

Kilde: Stasjondatabasen