Tilbake til startsiden

Eiksmarka skole og Eikeli og Eiksmarka skolekorps

 

Adressen er Niels Leuchs vei 56. (Gårdsnr. 34, Bruksnr. 93)

Eiksmarka skole er en barneskole (1–7).

Eiksmarka var det raskest voksende området i Bærum tidlig på 1950-tallet, og skolens første byggetrinn var klart i skoleåret 1952/1953.
Skolen het i en overgangsperiode Fossum-Eiksmarka skole, og Eiksmarka skole ble derfor ikke registrert som ny skole før omkring 1960.

På skolens hjemmeside skrev rektor Svein Dyrhaug:
"I 1954 var den nye skolen sprengt. En måtte sende barna med buss til Lysaker og Stabekk Misjonshus. Da andre byggetrinn stod ferdig i 1956, løste dette problemene midlertidig. I 1958 måtte en nok en gang ty til bussing. I tillegg ble det nye menighetshuset tatt i bruk som skole. I 1959 ble det satt opp en provisorisk brakke, samtidig som gamle Fossum skole var i bruk hele tiden. I 1961 var elevtallet på sitt høyeste. Da hadde skolen 1100 elever fordelt på 40 klasser!

I 1963 ble de siste blokkene på Eiksmarka skole tatt i bruk. Først da fikk skolen egne rom for sløyd, tekstil og heimkunnskapsundervisning, og en kunne slutte å bruke Fossum skole.

Utover på 1970-tallet sank elevtallet på skolen. Det lave elevtallet holdt seg frem til begynnelsen av 1990-tallet. Da steg elevtallet samtidig som SFO (skolefritidsordningen) krevde plass, og
6-åringene begynte på skolen.

Nok en gang ble skolen for liten. Det ble bestemt at en skulle utvide kapasiteten fra 17 til 21 klasser. Det ble vedtatt å rive den midlertidige paviljongen fra 1959, samtidig med at byggetrinn to ble revet og erstattet med et nytt bygg.

Høsten 2000 stod den nye skolen ferdig. Skolen fikk 9 nye klasserom, nytt bibliotek og musikkrom, nye grupperom og en ekstra gymnastikksal. Det ble også oppført en bygning med personalrom og kontorplasser for administrasjonen og lærerne. Alle de gamle bygningene var også pusset opp, bygget om og satt i samme stand som de nye bygningene. En kan derfor trygt si av vi fra høsten 2000 har fått en helt ny og tidsmessig skole på Eiksmarka."

Skoleåret 2021/2022 hadde skolen 578 elever.

I samarbeid med Rikskonsertene ga skolen i 2010 ut barneplaten "Jeg vil bygge mitt land". For dette ble de nominert til Spellemannprisen 2010 i klassen barneplater. Platen vant ikke prisen.

I 2011 ble Eiksmarka Skole tildelt en pris for Norges første "showcase"-skole. Skolen ble tildelt prisen fordi de da hadde 30 smartboarder, elektroniske interaktive tavler, som ble brukt i undervisning. Eiksmarka skole ble en av 300 "showcase"-skoler i verden.

Eikeli og Eiksmarka skolekorps
I boka Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000 står det om korpsene i området:
"På Fossum ble det stiftet en musikkforening allerede i 1919. På mange måter var dette et underbruk av Fossum idrettsforening som både kjøpte inn instrumenter og noter, og dessuten dekket lønn til instruktør. Bakgrunnen var at idrettsforeningen ønsket et orkester som kunne spille på idrettsarrangementer. Dette orkestret besto helt frem til 1931.
Men Fossum idrettsforening oppbevarte instrumentene, og de ble tatt frem igjen tjue år senere da det ble tatt initiativ til et skolekorps på Fossum. Dette ble stiftet 18. mars 1952 som Fossum skoles Guttemusikkorps, og det besto av ti gutter. Den 17. mai 1954 marsjerte korpset under en provisorisk fane med Fossum-Eiksmarka Guttemusikkorps.

Etter hvert kom det jenter med i korpset, og i januar 1959 ble navnet derfor endret til Fossum-Eiksmarka Skolemusikkorps. Fra 11. februar 1965 ble navnet bare Eiksmarka skolekorps.
Gjennom årene har korpset spilt på 17. mai, ved tenning av julegranen og i kirken. Dessuten ofte også ved Lauritz Sand-monumentet 8. mai. Korpset har reist i inn- og utland, og deltatt i en rekke stevner.

Som så mange andre foreninger, har også skolekorpset hatt perioder med dårlig rekruttering. Rundt 1995 var det en stund fare for at det skulle bli nedlagt. Men så ble rekrutteringen bedre, og i skoleåret 2000/2001 hadde korpset 56 medlemmer. Av disse spilte 25 i hovedkorpset, 20 i juniorkorpset og 11 i aspirantkorpset.

Det er også opprettet et "hjelpekorps" i tilknytning til skolekorpset. Hjelpekorpset er voksne som har spilt i korps tidligere, og som gjerne vil holde sine ferdigheter ved like. Dette hjelpekorpset har assistert skolekorpset ved enkelte anledninger."

Eikeli barneskole besluttet å starte skolekorps i 1962. Korpset eksisterte side om side med Eiksmarka skolekorps i mange år, men innledet et samarbeid fra midten av 1990-tallet. Samarbeidet ble i løpet av de neste 20 årene tettere og tettere, inntil de to korpsene i praksis fungerte som ett skolekorps. Fellesnavnet som ble brukt var Eikeli og Eiksmarka skolekorps. I årenes løp var det mange tanker om offisiell sammenslåing, og i 2013 ble det satt ned en komité med mandat til å utrede dette. Komitéen anbefalte sammenslåing, og på felles årsmøte den 7. april 2014 ble korpsene formelt slått sammen til ett korps: Eikeli og Eiksmarka skolekorps.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000. Vellet

Eiksmarka skole

Eikeli og Eiksmarka skolekorps

Budstikka 3. mai 2011

 

Eiksmarka skole 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Eiksmarka skole ligger til venstre i bildet. Sett fra sydvest. Vi ser Eiksmarka Kjøpesenter til høyre. Bildet er tatt i 1968. Kilde: Bærum bibliotek
Eiksmarka skole 1953. Kilde: Bærum bibliotek