Tilbake til startsiden

Gamle veifar ved Østerås

 

Kart som viser den gamle kirkeveien forbi Østerås. Sammenhengende brun strek betyr at veifaret er synlig. Stiplet brun strek betyr at veifaret er delvis synlig. Grønn strek betyr at veifaret er fjernet. I 2019 var det vanskelig å se veifaret der det ifølge kartet er delvis synlig. Kilde: Bærumskart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Toppås
Østerås gård
Lønnås
Bilde 1 (se kartet ovenfor). Den gamle kirkeveien fra Sørkedalen til Haslum kirke gikk opp til høyre bak det blå gangveiskiltet. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning 2019.

Kartet ovenfor viser et annet gammelt veifar syd for Østerås. Det var vanskelig å se et tydelig veifar her i 2019). Se bildet nedenfor.
Kilde: Kulturminnesøk

Her kan man se antydning til det veifaret som er tegnet inn på kartet ovenfor. Sett fra syd. Veifaret krysser private eiendommer og er vanskelig å følge. Bildet er tatt 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Bildet nedenfor er tatt her
Bilde 2 (se kartet ovenfor). Her fortsatte den gamle kirkeveien fra Sørkedalen til
Haslum kirke forbi Lønnås. Lønnås ligger til venstre for bildet. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3 (se kartet ovenfor). Bildet viser den gamle kirkeveien vest for Toppås. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 1 nedenfor
Bilde 2 nedenfor
Bilde 3 nedenfor

I middelalderen var Haslum kirke nærmeste kirke for dem som bodde i Sørkedalen. Deres vei til kirken gikk på vestsiden av Bogstadvannet. Trygve Christensen beskriver veien videre boken Bærumsmarka:
"Den passerte Kråka og kom frem til Lathus. Herfra til Malin var det i 1942 laget en ny, moderne tømmervei som, ifølge meddelelsene fra veidirektøren, "utsletter et hvert spor av den gamle ferdselsåren". Fritz Holland mener at kirkeveien fortsatte forbi Listua, Østern og Ås, dagens Østerås. Store deler av veien fra Østerås over Lønnås og Toppås frem til Hosle var intakt til frem på 1950-tallet. Vest for Hosle skole er et parti av veien godt bevart. Berghammeren like inntil kirkeveien kan ha vært god å søke ly under i uvær. Hoslegata eller -gutua, gjennom Hosle og frem til Gamle Ringeriksvei ved Haslum kirke, er sluttetappen på sørkedølenes kirkevei. Endelig var de fremme ved målet."


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Bærumskart

Kulturminnesøk (Om Kirkeveien)

Kulturminnesøk (Om veifaret syd for Østerås gård)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d