Tilbake til startsiden

Lønnås

 

Se også detaljkart

Adressen er Fredheimlia 61 og 63. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 14)

Lønnås var opprinnelig en husmannsplass under Hosle, men ble utskilt som eget bruk i 1819.

Ved jordbrukstellingen i 1939 ble Lønnås oppført med 83 dekar (mål) dyrket jord, 32 dekar skog, 73 frukttrær, 26 bærbusker, 2 hester, 12 storfe og 20 mink.

Det meste av Lønnås er utparsellert til boligeiendommer, unntatt et mindre område rundt gårdshusene. Lønnås bo- og behandlingssenter ble oppført på innmarken til Lønnås.

Lønnås kattepensjonat holder til på gården (Fredheimlia 63). Det ble åpnet i 2003 og drives av Jenny B. Hansen.

Veiene Lønnåsen og Lønnåskollen har navn etter garden.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lønnås kattepensjonat

 

 

Våningshuset på Lønnås 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Lønnås 2019. Sett fra nordøst. Vi ser våningshuset fra midten av 1800-tallet til venstre og driftsbygningen til høyre. I midten ser vi det som var drengestua. Den er fra siste del av 1800-tallet og er nå ombygget og utvidet. Foto: Knut Erik Skarning