Toppås

 

Se også detaljkart

Adressen er Fredheimlia 51. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 13)

Toppås var et småbruk som ble utskilt fra Hosle i 1832.

Bruket Toppås ble registrert i 1939 med 29 dekar (mål) dyrket jord og 16 dekar skog, 1 hest,
2 storfe, 1 gris og 9 høns.

Det meste av Toppås ble utparsellert til boligeiendommer omkring 1960.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

Toppås 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

Tilbake til startsiden