Tilbake til startsiden

Vesle Løken (Lille Løken) lå omtrent der Glitterudveien 22B ligger.
(Opprinnelig: Gårdsnr. 91, Bruksnr. 18)


Vesle Løken var en husmannsplass under Løken.

Christen Børresen er nevnt i skattemantallet fra 1771.

Jorden ble etter hvert drevet sammen med Løkens jord.

Plassen ble skilt ut fra Løken etter år 1900 og ble da et selveierbruk.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Se også detaljkart
I dette området lå Vesle Løken. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Vesle Løken (Lille løken)