Tilbake til startsiden

I Eineåsen (Gommerudåsen) finnes skjerp og mindre gruveganger etter de første driftsårene på Bærums Verk. på begynnelsen av 1600-tallet. Det ble da laget flere veier for frakt av jernmalm ned fra gruvene.

Kullkjørerne med trekull fra milene på Bjørumskogen, Kjaglidalen og Isimarka brukte også veier under Eineåsen.

Kullkjørerne passerte blant annet plassen Busop. Noen har foreslått denne forklaringen på navnet Busop: Kullkjørerne stoppet her og ristet opp, "buset opp", kullasset, slik at volumet skulle bli større før de leverte det på jernverket.

Veien gikk videre østover langs Eineåsen før den svingte nordover forbi Ludvigsbråtan, videre forbi Eplehaugen og til slutt ned til Bærums Verk. Se kartet ovenfor.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

 

 

  

Den brune streken viser hvor gamle veifar ved Eineåsen er synlige. Rosa sirkler og trekanter er eksisterende kulturminner, og den orange firkanten er en kølabonn. Kilde: Bærumskart

Gamle veier under Eineåsen

Rykkinn (Rykkind)
Enli (Endli)
Unicare Fram,
tidligere Sjømennenes Helseheim
Bærums Verk
Eplehaugen
Gruver og skjerp lå i dette området.
Se egen omtale.
Ludvigsbråtan
Busop
Bilde 1 nedenfor er tatt her
Bilde 3 nedenfor er tatt her
Bilde 1. Her gikk en av de gamle veiene oppover mot gruvene i Eineåsen. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3. Her gikk en av de gamle veiene under Eineåsen. Her var det kjøring av malm og trekull. Sett fra Øst.
Bildet er tatt i 2020
. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 2 nedenfor er tatt her
Bilde 2. Her møtes to veier til Solfjellstua. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Her gikk veien fra Bjørumskogen, Kjaglidalen og Isimarka til Bærums Verk

 

 

 

 

 

 

Lysløypa

 

 

Gammelt veifar gikk her