Tilbake til startsiden

Busop lå der Busoppveien 42 ligger i dag. (Opprinnelig: Gårdsnr. 72, Bruksnr. 1)

Busop var en husmannsplass under Tannberg, men ble utskilt som eget bruk i 1780.

Plassen ble flere ganger solgt fra Tannberg og kjøpt tilbake igjen.

Den gamle veien som går fra Rykkinn forbi Busop til Enli heter Busoppveien. Veien var en viktig forbindelse mellom plassene i Bjørumskogen og Kjaglidalen og industristedet Bærums Verk.

En mulig forklaring på navnet Busop er at kullkjørerne stoppet her og ristet opp, "buset opp", kullasset, slik at volumet skulle bli større før de leverte det på jernverket.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

  

Se også detaljkart
Her lå tidligere plassen Busop. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Busop