Tilbake til startsiden


Solfjellstua (Solfjellhytta) var et utfartssted som lå ca. 320 meter over havet. Her var det sportskafé med flott utsikt. Her var det også en danseplatting. Hytta lå ca. 300 meter vest for det første utsiktspunktet man kommer til når man går stien opp fra Rykkinn.

I dag står det mange steinmurer igjen på stedet. Det står også et informasjonsskilt der hytta sto.

Solfjellstua ble oppført av Brødrene Ludvig og Ragnar fra Tannberg i 1927. Den ble da drevet som serveringssted. Den første tiden kunne man også overnatte for 2 kroner.

I 1949 ble hytta solgt til Vernepliktige Offiserers Forening.

I 1974 ble den solgt videre til Bærum kommune.

Flere foreninger drev helgeservering på Solfjellstua til den brant ned til grunnen i 1981.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om solfjellstua)

Lokalhistoriewiki (Om Tannberg)

Digitaltmuseum.no

Informasjonsplakat på stedet

Utsiktsikt fra stedet der Solfjellstua lå. Bildet er tatt i 2020. Sett mot syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Solfjellstua (Solfjellhytta)

Solfjellstua 1935. Kilde: Bærum bibliotek
Omtrent samme utsikt i 1932, kort tid etter Solfjellstua ble bygget.
Kilde; Digitaltmuseum.no
Serveringspersonalet på Solfjellstua omkring 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Hest med proviant på vei til Solfjellstua omkring 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Her sto Solfjellstua. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor: Det ble bygget mange platåer rundt hytta. Rundt disse var det solide steinmurer. Muren på bildet ligger nordvest på området. Her var det dusjanlegg for de militære som holdt til på hytta etter 1949. Sett fra syd.

Til høyre: Det sto en flaggstang rett syd for hytta.

Bildene er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart