Tilbake til startsiden


Adressen er Rykkinnkroken 5A. (Opprinnelig: Gårdsnr. 76, Bruksnr. 5)

Eiendommen lå opprinnelig under Berger.

En annen plass, litt lengre nordøst, het også Rykkinn. Se egen omtale.

Hans Pedersen Markebekk kjøpte eiendommen en gang mellom 1890 og 1903. Han kalte den Krydsby fordi han hadde jobbet som dreng på Krydsby (Krysby) i Lommedalen.

Knut Øyen var eier i 1939 og plantet frukttrær.

Plassen ble ekspropriert i 1965 og utparsellert til boliger.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

  

Se også detaljkart
Rykkinn 2020. Sett fra nordøst. Huset er bygget en gang på 1800-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn (Rykkind, Krydsby)