Tilbake til startsiden


Opprinnelig var Labråtan en liten husmannsplass som ble lagt under Søndre Berger under utskiftningen 1917−1923 da Berger (Søjordet eller Skollerudberger) ble etablert i området.
Utskifting var en prosess som i Norge foregikk på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet. Hensikten var at alle gårdene skulle få jorda mer samlet og nærmere gårdsbygningene sine. Dessuten skulle alle ha noe god jord og noe dårligere. Det samme gjaldt for skogen. Tidligere hadde gårdene hatt mange spredte jordteiger og skogteiger.  

Labråtan lå rett nord for hytta Elsero.

På Labråtan bodde en gang en mann som het Anton Labråtan. Han hadde en ku og noen høner.  Anton Labråtan skal ha vært en røslig kar som la opp et steingjerde bak Labråtan. Det kan tenkes at det er dette steingjerdet vi ser på det nederste bildet.

Labråtan var på ca. 10 dekar (mål).

Det er funnet rester fra kullmiler i området. 

Der Labråtan lå, sto en hytte der to kamerater, ungkarene Peder og Jakob, holdt til. De bodde ellers i Oslo, men som så mange andre leide de hytte på landet. Hytta ble kalt ”Hygga” og ble satt opp omkring 1925.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

 

  

Se også detaljkart
Labråtan lå midt i bildet, til venstre for det røde huset vi ser til høyre. Vi ser hytta Elsero til venstre. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Labråtan

Ved det brune huset midt på bildet ovenfor ligger en steinmur. Den kan ha hørt til Labråtan. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning