Tilbake til startsiden


Adressen er Olaf Bryns Vei 19. (Gårdsnr. 92, Bruksnr. 42)

Kullebundsbråten, også kalt Kølabonnsbråtan, Plassen og  Pladsløkken, var opprinnelig husmannsplass under Bryn.

Plassen ble solgt ut fra Bryn så tidlig som i 1805 og utviklet seg til et småbruk.

I 1939 var bruket 23 dekar (mål) stort. Småbrukeren Hans Johansen hadde da 1 kalv, 2 kyr, 70 høns, og 18 kyllinger. Han dyrket 2,5 dekar havre, 3 dekar grønnfôr, 1 dekar poteter og 0,5 dekar jordbær. På Plassen var det 30 frukttrær og 21 bærbusker.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Våningshuset 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Kullebundsbråten 2017. Det grå huset foran, midt i bildet, er våningshuset fra siste del av 1800-tallet. Huset til høyre er driftsbygningen fra samme tid. Ved huset til venstre ligger en kølabonn etter en kullmile. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no

Kullebundsbråten (Kølabonnsbråtan/Plassen/Pladseløkken)

Driftsbygningen 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Kølabonn