Tilbake til startsiden


Adressen er Økriveien 40. (Opprinnelig: Gårdsnr. 77, Bruksnr. 26 og 33)

Kroken, også kalt Vestli og Bø, var et småbruk som ble skilt ut fra Økern.

Olav Bø fra Muserud (Bø) i Lommedalen kjøpte eiendommen omkring 1910 av Vestre Økern. Han kjøpte også Bekkeløkken, som lå under Berger og som var på ca. 7 dekar (mål). Se Detaljkart

Olav Bø var vognmann ved Bærum veivesen og kjørte med hest. Senere overtok sønnen Gunnar Bø småbruket. Han fortsatte som faren med vedlikehold av veiene i Vestre Bærum, først med hest og senere med traktor. Gunnar Bø døde i 1985. Familien var eiere av småbruket i 1988. Senere kom det nye eiere.

I 1939 var bruket på 43 dekar (mål), hvorav 36 dekar var jordbruksareal. Olav Bø hadde da 2 hester, en1 ku og 1 gris. Han dyrket 13 dekar havre og 5 dekar poteter.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Her ser vi også driftsbygningen fra første del av 1900-tallet. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Kroken 2020. Vi ser bolighuset der kjernen (venstre del) er fra 1890. Nåværende eier (2020) har bygget på huset, men beholdt sveitserstilen. Stabburet er fra samme tid. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Kroken (Vestli/Bø)

Våningshus og stabbur. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser Økriveien og Kroken i forgrunnen. Makedonien ligger rett til høyre for midten av bildet. Det gikk tidligere en vei fra Makedonien ned til Økriveien. Sett fra syd. Kilde: Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel