Tilbake til startsiden


Kolsås Senter har adresse Rødskiferveien 1. (Gårdsnr. 90, Bruksnr. 104)

Senteret åpnet i 1981. Det ble etablert av Johan Kirkerud på Kolsberg, Otter Kirkerud på Løken og entreprenørselskapet Byggholt AS. Gjennom selskapet Kolsås Senter sameie eide de en tredjedel hver. Bygningen hadde ved åpningen 4200 kvadratmeter forretningslokaler og 1500 kvadratmeter tilfluktsrom i kjelleren. Johan Kirkerud og Byggholt AS kjøpte Otter Kirkeruds andel av hans etterkommere i 1994, og eide dermed 50 % hver. I 1996 ble avdøde Johan Kirkeruds halvpart overført til barna Dorthe Kirkerud Ender (25 %) og Per Kirkerud (25 %).

Ole Johan Myhre og Hans Øyen etablerte Kolsås familiemarked (Fm) i senteret da det ble åpnet.
Ole Johan Myhre drev også forretning på Vøyenenga. Se egen omtale. Forretningen ble solgt til Oluf Lorentzen i 1990 og omdannet til Jens Evensen etter fusjonen mellom de to dagligvareselskapene i 1994. I 1998 fusjonerte virksomheten med Meny.

I september 2000 kjøpte Dorthe Kirkerud Ender og Per Kirkerud andelen som Bygg Holding AS (tidligere Byggholt AS) eide og eide dermed 50 % hver gjennom selskapet Kolsås Senter DA.

Dagligvareforretningen ble utvidet i 1996, slik at forretningsarealet ble på 5000 kvadratmeter. Senterets forvalter er (2022) Abel Eiendomsforvaltning.

Senteret ble delvis ombygget i 2015 og har (eller har hatt) blant annet dagligvareforretningen Meny med Post i butikk, vinmonopol, apotek, flere serveringssteder, gullsmed, urmaker, frisør, tannlege, interiørforretning, klesforretning og skoforretning.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kolsås Senter

Frodahl, Bjørn. (2013). Kjøpmannsdynastiet Myhre. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 53

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Kolsås Senter 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Kolsås Senter