Tilbake til startsiden

Før boligutbyggingen startet på Rykkinn rundt 1970, var det ca. 50 hytter i området. De fleste av disse lå under Berger. På Nordby (Pamperud) var det 17 hytter. Under Belset var det to hytter, mens det var én hytte under Økern.

Byfolk ville gjerne ha seg en hytte på landet, og bøndene ville gjerne ha leieinntekter fra hyttene.

En av hyttene under Berger, Elsero, ble speiderhytte for 1. Rykkinn tropp. Se detaljkart. Den ble bygget i 1928 og er en av de få hyttene som fortsatt står. Senere ble den ekspropriert av kommunen og tatt i bruk som Elsero barnepark. Elsero har adresse Baksteplassen 72.
Speiderne
fikk i stedet hytta Tussebo som er en annen av hyttene som fortsatt står. Se detaljkart. Speiderne sluttet senere å bruke Tussebo.

Kikut var en hytte som er revet/brent ned, og som er erstattet av gapahuker. Se egen omtale.

En nærmere omtale av hyttene står i boken:
Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel
Her har lokalhistoriker Bård Mostveit beskrevet en del av hyttene. Se Kilder nedenfor.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hope, Svein Ola. (2000). Alt vel: glimt fra Berger og Rykkinn vels 75-årige historie. Berger og Rykkinn vel

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

  

Elsero er en av de få hyttene som står igjen på Rykkinn. Den blir brukt av speiderne. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Hyttene på Rykkinn

Denne oversikten over hyttene som lå under Nordby står oppslått i gapahuken som er satt opp der hytta Kikut lå..
Rykkinnveien
Tussebo er en annen hytte som fortsatt står. Denne ble tidligere brukt av speiderne. Bildet er tatt i 2023. Se også detaljkart. Foto: Knut Erik Skarning
Tussebo 2023. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning