Tilbake til startsiden


Lille Kolsås ligger 291 meter over havet.

Bygdeborgene lå på topper i bratt terreng nær bosetninger og ofte nær ferdselsårer. Man har ment at borgene ble etablert i folkevandringstiden (400 evt.−600 evt.). Dette var en urolig tid både i Europa og Norge. Trolig er borgene betydelig eldre.

Den rådende teori er at bygdefolk kunne søke tilflukt i bygdeborgene når gårdene deres ble angrepet. Det har imidlertid vært en del diskusjon om bygdeborgenes rolle. De kan også ha vært kultsteder, der bygdefolket samlet seg ved spesielle anledninger. Og de kan ha vært utsiktsposter der bål ble brent når angrep truet. Det er mulig å ha øyekontakt mellom to eller flere bygdeborger.

I Kolsåsområdet er det fire bygdeborger: Borgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg, Tjuvenborg og Borgen på Lille Kolsås.

Borgen på Lille Kolsås ligger innenfor Løkens utmark og er vendt mot denne gården. Løken ble sannsynligvis ryddet i jernalderen (500 fvt.−1030 evt.). Borgen er også fra jernalderen. Borgen er også vendt mot Bryn.

Borgen på Lille Kolsås var utilgjengelig fra alle kanter, unntatt fra nord, hvor den var sperret av en til dels meget lav og i dag gjengrodd mur. Muren har største høyde 0,5 meter og største bredde er 3,5 meter.

Midt på borgområdet finnes et myrhull. Det var viktig å ha tilgjengelig vann når man skulle oppholde seg lenge på stedet.

Man tror at det i tillegg til selve jord- eller steinoppbygningen også var et palisadeverk. I disse palisadene ble det brukt lange tømmerstokker som enten sto på skrå (støttet av muren), eller lå vannrett oppå eller under muren. Se nederste bilde.

Det står flere steder at bygdeborgen ligger på Kløverkollen. Men Kløvverkollen er, ifølge norgeskart.no og Bærumskart, en annen topp som ligger øst for Lille Kolsås.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kulturminnesøk

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

En slik palisade sto trolig rundt bygdeborgen der det ikke var bratte fjell som hindret fiender å angripe.
Kilde: Historie og Kulturlandskap
Lille Kolsås. Her lå bygdeborgen. Vi ser at borgen var utilgjengelig fra flere sider.
Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bygdeborgen på Lille Kolsås

Utsikt mot syd fra Lille Kolsås 2020. Foto: Knut Erik Skarning.
Bygdeborgen på Lille Kolsås lå i det grågrønne området. Kilde: Kulturminnesøk