Tilbake til startsiden


Lille Kolsås ligger 291 meter over havet.

Bygdeborgene skulle gi vern mot fremmede inntrengere. sannsynligvis i folkevandringstiden i årene 400−600 evt. Den rådende teori er at bygdefolk kunne søke tilflukt her når gårdene deres ble angrepet. Det har imidlertid vært en del diskusjon om bygdeborgenes rolle. Arkeologiske undersøkelser tyder på at bygdeborger også ble brukt som kult-, bo- og samlingsplasser. Og de kan ha vært utsiktsposter der varder ble brent.

I Kolsåsområdet er det fire bygdeborger: Borgen på Gråmagan, Vestre bygdeborg, Tjuvenborg og Borgen på Lille Kolsås.

Borgen på Lille Kolsås ligger innenfor Løkens utmark og er vendt mot denne gården. Løken ble sannsynligvis ryddet i jernalderen (500 fvt.−1030 evt.). Borgen er også fra jernalderen. Borgen er også vendt mot Bryn.

Borgen på Lille Kolsås var utilgjengelig fra alle kanter, unntatt fra nord, hvor den var sperret av en til dels meget lav og i dag gjengrodd mur. Muren har største høyde 0,5 meter og største bredde er 3,5 meter.

Midt på borgområdet finnes et myrhull. Det var viktig å ha tilgjengelig vann når man skulle oppholde seg lenge på stedet.

Man tror at det i tillegg til selve jord- eller steinoppbygningen også var et palisadeverk. I disse palisadene ble det brukt lange tømmerstokker som enten sto på skrå (støttet av muren), eller lå vannrett oppå eller under muren. Se nederste bilde.

Det står flere steder at bygdeborgen ligger på Kløverkollen. Men Kløvverkollen er, ifølge norgeskart.no og Bærumskart, en annen topp som ligger øst for Lille Kolsås.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kulturminnesøk

En slik palisade sto trolig rundt bygdeborgen der det ikke var bratte fjell som hindret fiender å angripe.
Kilde: Historie og Kulturlandskap
Lille Kolsås. Her lå bygdeborgen. Vi ser at borgen var utilgjengelig fra flere sider.
Sett fra syd. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bygdeborgen på Lille Kolsås

Utsikt mot syd fra Lille Kolsås 2020. Foto: Knut Erik Skarning.
Bygdeborgen på Lille Kolsås lå i det grågrønne området. Kilde: Kulturminnesøk