Tilbake til startsiden

Adressen er Busoppveien 63. (Gårdsnr. 72, Bruksnr. 3)

Enli, også kalt Endli, Einlig og Hallingbråten,
var en husmannsplass under Tannberg.

Navnet kan være avledet av Eineåsen (Endeåsen).

Plassen ble solgt fra Tannberg som et småbruk i 1790 til Peder Jacobsen.

I 1939 var Enli på 25 dekar (mål), hvorav 15 dekar var jordbruksareal og 10 dekar skog. Småbrukerenken Gustava Enli hadde da 3 kyr, 1 kvige, 20 høns, og 20 kyllinger. I frukthagen var det 7 sommerepletrær, 30 vinterepletrær, 1 pæretre, 27 plommetrær, 1 kirsebærtre, 31 ripsbusker, 8 stikkelsbærbusker og 18 solbærbusker.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Enli 1969. Vi ser det hvite bolighuset fra omkring år 1900. Vi ser også bryggerhus til venstre og driftsbygning til høyre, begge fra slutten av 1800-tallet. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Enli 2020. Sett fra sydøst. Vi ser uthus, driftsbygning og våningshus.
Foto: Knut Erik Skarning

Enli (Endli)