Tilbake til startsiden


Baksteplassen (Bagerplassen) lå i området der Skytten 55 ligger i dag.

Dette var en husmannsplass under Gommerud.

I manntallet over husmenn i 1771 står det: "Gummerud - Bager Pladsen - enken Inger."
Enken Inger var Inger Bentsdatter som bodde på Bærums Verk i 1801. Hun levde av "dagarbeide og fattigpenger".

Baksteplassen er oppført på kart fra 1825.

Senere opplysninger mangler.

Veiene Bakerstien og Baksteplassen har navn etter husmannsplassen. De ligger nordvest for der husmannsplassen lå. Se Detaljkart


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart

Baksteplassen (Bagerplassen)

Slik så det ut i 2021 der Baksteplassen lå. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning