Tilbake til startsiden


Adressen er Rykkinnveien 14. (Gårdsnr. 76, Bruksnr. 14)

Åsjordet (Aasjordet) var en husmannsplass under Søndre Berger. Den er avmerket på kart fra 1825 og utskilt som eget bruk rundt midten av 1800-tallet. Christen Hansen var selveier i 1865.

I 1865 sådde de 1/2 tønne havre, 1/2 tønne bygg, og de satte 1 tønne poteter.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

 

  

Se også detaljkart
Åsjordet 2020. Til venstre ser vi bolighuset fra 1898. Til høyre ser vi uthuset fra 1914. Sett fra øst, fra Coop Extra. Foto: Knut Erik Skarning

Åsjordet (Aasjordet)

Åsjordet 1977. Kilde: Bærum bibliotek
Åsjordet omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek