Tilbake til startsiden

Coop Mega, tidligere Samvirkelaget (Kooperativen)

Adressen er Gamle Ringeriksvei 33. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 97)
Navnet på eiendommen er Fagertun. Den opprinnelige bygningen var fra 1901.

Den opprinnelige bygningen var skole for barn fra Egne Hjem. Barna der hadde lang vei til Haug skole ved Griniveien. Derfor ble det i 1902 innredet en midlertidig småskole og senere storskole på Fagertun. Huset var en stor toetasjes bygning. Skolevirksomheten tok slutt da Stabekk skole ble tatt i bruk i 1906.

Behovet for forretninger meldte seg etter den store boligutbyggingen, blant annet
Egne Hjem
-utbyggingen, etter år 1900. Østre Bærum Kooperative Selskap flyttet inn i bygningen Fagertun i 1904, og selskapet kjøpte den i 1907. Bygningen ble påbygget og modernisert i 1923, samtidig med at navnet ble endret til Samvirkelaget (egentlig Østre Bærum Samvirkelag).

I 1924 etablerte Stabekk Sparebank en filial i den nye bygningen. Det var først og fremst typografer og andre beboere på Egne Hjem som sto bak opprettelsen av banken. Bankfilialen flyttet til Andenæsgården i 1959.

Det kom café og konditori, senere også restaurant i bygningen.

I 1964 ble bygningen revet, og den nye butikken som kom fikk navnet Snarkjøp. Denne var tegnet av arkitekt Tove Gundersen. Her ble det forretninger for matvarer, kosmetikk, elektriske artikler, gaveartikler, jernvarer, maling, manufakturartikler og klær. Videre ble det kafeteria og kiosk.

Noe senere ble boligblokken med 20 leiligheter for samvirkelagets personale bygget bak forretningen.

Forretningsgården ble revet i 1986 da man bygget Mega som ble åpnet i 1987. Forretningen ble Coop Mega i 2001.

På oversiden (sydøstsiden) av Coop Mega-bygningen ligger det som kalles Cooptorget. Her er det blant annet apotek, glassmagasin og klesbutikk.


Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale


Kilder:

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum bibliotek

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget)

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Sefrakregisteret

Samvirkelaget, under navnet Snarkjøp, i 1972. Bak forretningene ser vi boligblokken med leiligheter for samvirkelagets personale. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Coop Mega 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Samvirkelaget 1923. Venstre del av denne bygningen er bygningen på bildet nedenfor. Kilde: Bærum bibliotek
Den opprinnelige bygningen på stedet 1910. Her holdt skole og Kooperativen til.
Kilde:
Bærum bibliotek