Tilbake til startsiden

Andenæsgården

Adressen er Gamle Ringeriksvei 31. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 37)

Før Andenæsgården ble bygget, bodde skomaker Palmgren på stedet. Palmgren leide ut underetasjen til C. Madsen som drev sjokoladebutikken Lilleput. Se nederste bilde. Senere var det også fruktlager og elektrisk forretning der.

Erling Rye Andenæs kjøpte eiendommen til Palmgren i 1949 og reiste sitt nybygg i 1958 med poståpneri, bank og forretninger. Banken i Andenæsgården var Stabekk Sparebank som hadde etablert seg på Bekkestua i 1924 i samvirkelagets gård (Fagertun), og som flyttet inn i Andenæsgården i 1959. Det var vesentlig typografer og beboere på Egne Hjem som sto bak opprettelsen av Sparebanken. En stor del av bankens utlånsmidler har gått til boligformål.
I 2018 lå banken DNB i 1. etasje i Anednæsgården.

I 2018 eide Andenæs Eiendom bygget. Andenæs Eiendom eies (2022) av Kjell Andenæs og hans tre barn. Andenæs Eiendom eier flere andre bygninger på Bekkestua og andre steder i Bærum. Se egen omtale


Kilder:

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Andenæs Eiendom

Lokalhistoriewiki

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Andenæsgården 1972. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Andenæsgården (Bygningen i midten) 1988. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Andenæsgården 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Dette huset lå der Andenæsgården ligger i dag. Her bodde skomaker Palmgren, og her holdt sjokoladebutikken Lilleput til. Bildet er fra 1924.
Kilde: Bærum bibliotek