Tilbake til startsiden

Gjønnes

Se også detaljkart

Adressen er Gamle Ringeriksvei 56. (Gårdsnr. 18, Bruksnr. 1)

Gårdsnavnet er i 1578 skrevet Geffnes og i 1723 Giønæs. Navnet er muligens avledet av elve- eller bekkenavnet gef som betyr den givende. Nadderudbekken rant like forbi gården.

Det er funnet to steinøkser på gårdens område.

Lensmann Paul Iversen Vold kjøpte gården rundt 1650. Da ble den en selveiergård. Hans etterslekt bodde på Gjønnes i ca. 200 år. I 1883 overtok Karl Haslum gården, som siden har vært i familiens eie.

Gjønnes ble i 1826 registrert med 210 dekar (mål) innmark, 4 hester, 16 storfe og 16 sauer. Jordbrukstellingen i 1939 viser disse tallene: 296 dekar innmark og 209 dekar skog og annen utmark, 74 frukttrær, 4 hester, 40 storfe, 6 griser og 25 høns.

Gjønnes kalkovn lå i sydenden av Limsteinhaugen ved Høvikveien. Se detaljkart.

Gjønneskverna lå ved Nadderudbekken, som nå er lukket.
Se detaljkart.

Området Gryta ved Gjønnesbekken var et populært friareal sør for Kolsåsbanen, nå nedbygget av blant annet en bensinstasjon. Se detaljkart

Gjønnes hadde en smie ved Gammelsmihaugen, sydvest for gårdshusene. Se detaljkart

Vest for gårdsbygningene ligger Gjønnesparken som ble åpnet i 2021. Se detaljkart.
Bærum kommune drifter og utvikler parken etter avtale med privat grunneier. Parken er i stadig utvikling. Lekeplassen i nord ble bygget til åpningen i 2021.


Plasser under Gjønnes
Kleven (Kleiva)
Se egen omtale

Myrvang
Se egen omtale


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23


Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum kommune

Sefrakregisteret

 

 

 

 

Gjønnes 1971. Sett fra nordøst. Til venstre ser vi driftsbygning og fjøs fra første del av 1900-tallet. Bakenfor ser vi stabbur fra midten av 1800-tallet. I midten ser vi et våningshus fra omkring 1800 (se bildet nedenfor). Det store hvite huset er hovedhuset som ble ombygget i 1830 og i 1939, og som skal være fra omkring 1590. Til høyre ser vi gårdsarbeiderbolig fra midten av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Gjønnes 2018. Sett fra nordøst, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Våningshuset fra omkring 1800 (se bildet ovenfor) fotografert i 1971. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Gårdsarbeidere på Gjønnes i treskingsperioden i 1905. Kilde: Bærum bibliotek