Tilbake til startsiden

Gryta

Over den østre del av jordet på Gjønnes gård rant Eiksbekken og Hoslebekken hver for seg, men nokså nær hverandre. De krysset under Kolsåsbanen og møttes der hvor Uno-X-bensinstasjonen ligger (2022). Deretter rant bekken ned i forsenkningen som het Gryta, som egentlig er begynnelsen på dalen ned til Øverlandselva og videre ned til Engervannet. Den brede fyllingen som Bærumsveien går på, gjør det vanskelig å forestille seg terrenget slik det har vært.

I Gryta var det ski- og akebakker om vinteren.

På 1920-tallet holdt sportsklubben Løkebergkameratene mange klubbrenn i Gryta, både i hopp og i langrenn. Det samme gjorde Sandvikskameratene (langrenn).

Ellers har det vært skiskole både for barn og for voksne ved Gryta. Siste skikurs var i 1967.


Kilder:

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Bærum bibliotek

 

Se også detaljkart
Gryta lå midt i bildet, der bensinstasjonen (med hvitt tak) ligger. Vi ser Gjønnes stasjon oppe til høyre og Bærumsveien nederst i bildet. Gjønnesjordet ligger rett nord for bildet.
Sett fra syd. Kilde: Google Earth