Tilbake til startsiden

Bekkestua stasjon (den gamle)

Bærumsbanen ble ført frem til Bekkestua i 1924. Kommunen holdt grunnen og betalte en del av omkostningene til ny stasjon. Private grunneiere måtte også bidra. I tillegg måtte det innsamlinger til før arbeidet kunne settes i gang.

Det var opprinnelig kommet forslag om at stasjonen skulle hete Presterud (Presterud gård ligger i området), men navnet ble til slutt Bekkestua etter navnet på husmannsplassen med samme navn.

Stasjonen hadde en periode kioskbygning med venterom. Se bildet ovenfor. Bygningen var tegnet av driftsingeniør Jan Bernhard Greve ved Kristiania Elektriske Sporvei, og var i samme stil som kioskbygningen på Haslum stasjon. Bekkestua var en kort periode i 1924 banens endeholdeplass.

På 1990-tallet ble holdeplassen flyttet østover for å komme nærmere den nye bussterminalen som ble innviet 1996. Denne nye stasjonen ble stengt to år fordi Kolsåsbanen skulle oppgraderes. Den ble gjenåpnet i 2011, og vi fikk en T-banestasjon på Bekkestua.


Mer om Kolsåsbanens historie: Se Kolsåsbanen


Kilder:

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Bekkestua stasjon 1972. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Bekkestua stasjon 1929. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Bekkestua stasjon på 1980-tallet. Sett fra vest. Kilde: Ukjent