Tilbake til startsiden

Ruudgården, tidligere Thoresens butikk og Bækkestuen

Adressen er Gamle Ringeriksvei 33. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 97)

Ruudgården er oppkalt etter eieren Nicolai Olsen Ruud.

Før Ruud etablerte seg lå det et trehus her som ble bygget i 1912 av kjøpmann T. Thoresen. Han startet landhandel i huset. Thoresens utvidet stadig forretningen, og den hadde til slutt avdelinger for kolonialvarer og kjøtt, isenkram, fargehandel, glass og stentøy.
Thoresen var første formann i Bærum Kjøbmandsforening, som ble stiftet i1916.

Nicolai Olsen Ruud kjøpte Thoresens Forretning i 1929 og etablerte kolonialforretningen Nic. O. Ruud samme år (se tredjeøverste bilde).

Nicolai Olsen Ruud drev tidligere Birkheim Landhandleri og bensinstasjonen der (i Sandvika) sammen med sin kone Lizzie. Lizzies far hadde vært gullgraver i Australia, funnet gull og kommet hjem for å starte ny virksomhet. Han spekulerte i at nå kom det biler som trengte bensin, og han bygget bensinstasjonen ved Birkheim.

Ny bygning sto ferdig i 1955. Den ble bygget tett inntil det gamle huset fra 1912 som kjøpmann T. Thoresen hadde bygget. Dermed fikk Ruudgården en ny del og en gammel del (se nest øverste bilde). I første etasje på den nye delen var det selvbetjeningsbutikk, i andre etasje var det lege, tannlege og fysikalsk institutt. I de øverste etasjene var det leiligheter.
I den gamle bygningen ble det etablert mange ulike forretninger.
Bjørn Frøysok, som drev jernvareforretningen i Ruudgården fra 1987 til 2002, flyttet til Grovgården og videre til underetasjen på Vestheimgården. Forretningen er nå (2020) nedlagt.

Sønnen til Nicolai Olsen Ruud, Nicolai Odd Ruud, overtok virksomheten i 1969. Han og hans kone drev dagligvareforretningen til den ble nedlagt i 1982. På slutten av 1970-tallet jobbet tredje generasjon, Arne Nicolay Ruud, i butikken. I 1982 overtok Rimi driften.

I år 2000 solgte Ruud eiendommen, og det ble besluttet å bygge en ny bygning med leiligheter. Den gamle bygningen fra 1912 ble revet i 2002 for å gi plass til den nye bygningen som var tegnet av Hille Melbye arkitekter. Det nye boligkomplekset sto ferdig i 2003 (se øverste bilde). Det fikk navnet Bechenstuen etter navnet på en mann som bodde i Bækkestuen (se nedenfor).

Vinmonopolet har vært i Ruudgården siden 2003. Det holdt tidligere til i Vestheimgården.

Foretaket Ruudgården AS ble startet i 1970 og registrert i Brønnøysund-registrene i 1989 som et Aksjeselskap. Ruudgården AS driver i bransjene Eiendom - Utleie og Eiendomsforvaltning.

Bækkestuen (Bekkestua)
Opprinnelig sto husmannsplassen Bækkestuen (Bekkestua) på området rett bak der Ruudgården senere kom. Denne plassen lå opprinnelig under Øvre Stabekk. Den ble kjøpt av Thoresen i 1907, og ble revet i 1911 da Thoresen bygget sin nye forretning som sto ferdig i 1912.

I boka Bekkestua vel 75 år står følgende om husmannsplassen Bækkestuen (noe redigert):
"Denne stua ble kalt Bekkestua, og bekken rant frisk og fri der trikken går i dag. Mange vil tro at stedsnavnet Bekkestua, som ble offisielt navn på området ved Bærumsbanens fremføring 1924/25, har noe med bekken å gjøre. Men manntallet fra 1771 viser at i denne selvsamme stue bodde det da en mann som skrev navnet sitt Bechen, og herav fikk stua, og senere stedet, sitt navn. Stua besto kun av kjøkken og ett eneste oppholdsrom i hver etasje. Vann måtte hentes i en kilde som lå der Lefdals forretning senere kom. I Bekkestua bodde i en periode Harald Kristiansen sammen med en svinerøkter og hans familie. Det var også en mengde kakerlakker og veggedyr i huset, men Harald Kristiansen syntes tross alt de hadde det bra".


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Bekkestua bibliotek

Nossum, Annfinn (1997). Bekkestua vel 75 år. Vellet

Internettopplysningen

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Ruudgården (huset til høyre) 1930. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Ruudgården 1972. Vi ser den nye delen til venstre og den gamle delen til høyre.
Sett fra vest. Kilde:
Bærum bibliotek
Thoresens butikk 1913. Vi ser den gamle broen bak til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Kvittering fra Thoresens butikk 1916. Kilde: Bærum bibliotek
Bækkestuen 1900. Bildet er en rekonstruksjon etter hukommelsen, tegnet av Alf Haslum med bistand av Agnes Olsen og Agnes Tiedemann Johansen. Kilde: Bærum bibliotek
Ruudgården 2018. Sett fra vest. Vi ser at den gamle delen av gården, til høyre på bildet nedenfor, er revet. Der har vi fått en ny bygning med boliger, Bechenstuen. Foran ser vi Broen med Smågardistene. Foto: Knut Erik Skarning
Isenkramavdelingen hos Thoresen omkring 1920.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Kolonialvareavdelingen hos Thoresen omkring 1920.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)