Tilbake til startsiden

Stabekk sanitetsforening. Barnehjem

Se også detaljkart

Adressen er Gartnerveien 8. (Gårdsnr. 16, Bruksnr. 25)

Stabekk sanitetsforening ble stifte i 1910. Foreningens formål var tuberkulosens bekjempelse.
I 1915 ble navnet endret til Østre Bærum Sanitetsforening.

Foreningen eide et stort hus i Ringsveien 3 fra 1944 til 1963. Se egen omtale. Huset ble solgt til Norske Fina AS i 1963 og revet for å gi plass til Finas nybygg. Sanitetsforeningen flyttet da midlertidig inn i Ungdomshuset.

For pengene de fikk for salget til Fina reiste sanitetsforeningen et hjem for barn med Cerebral Parese i Gartnerveien 8. Bygningen sto ferdig i 1967. Arkitekt var Egil Mørk.
Hjemmet hadde plass til 20 barn fordelt på barnehage og skoleavdeling.
Stedet ble også et populært møtested.

Det ble senere etablert en spesialbarnehage, NKS Gartnerveien barnehage, på stedet. Den eies av Østre Bærum Sanitetsforening og har spesialkompetanse på spise- og ernæringsvansker, autisme, epilepsi og ulike funksjonsnedsettelser. 1. august 2023 skal kommunen overta barnehagen.

I 2021 kjøpte sanitetsforeningen en barnehage på nabotomten, Gartnerveien 6. Her ble det i 2022 åpnet aktivitetshus samt forenings- og utleielokaler.
Barnehagen ble kjøpt for penger foreningen fikk ved salget av Granly på Høvik i 2020. De fikk i 2021 også 500 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen som støtte til arbeidet med å etablere aktivitetshuset.

Husene i Gartnerveien 6 og Gartnerveien 8 har fått navnene Villa Dagmar og Villa Vanda.

Sanitetsforeningen innledet i 2021 et samarbeid med Bekkestua Skole, 10. trinn, for å etablere en Sisterhood-gruppe som et lavterskeltilbud for unge jenter. Jentene skal kunne dra nytte av denne gruppen som et middel til å utvikle gode venninnerelasjoner, styrke sin psykiske helse og utfolde seg positivt.

Mer om Sanitetsforeningen
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.
NKS ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania, og ble ledet av Qvam til 1933. Hovedmålet var å sørge for utdanning av sykepleiere og bidra til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. Opprinnelig var NKS tenkt som en kvinneforening for Norges Røde Kors.
Etter hvert utvidet organisasjonen virksomheten til et bredt fokus på humanitære forhold med vekt på kvinners helse og livsvilkår.

Østre Bærum Sanitetsforening kjøpte Granly i 1929 og drev her et hjem for tuberkulosetruede barn. Sanitetsforeningen drev også kontrollstasjoner for spedbarn og småbarn fra 1936.
Under andre verdenskrig (1940−1945) drev foreningen hjelpearbeid, og hadde blant annet suppestasjoner på Stabekk, Høvik Verk og Jar i 1944.


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Gartnerveien barnehage

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Budstikka 26. desember 2021

Budstikka 23. mai 2022

Årsplan 2022 for Østre Bærum Sanitetsforening

Wikipedia

Dette er en barnehage i Gartnerveien 6 som sanitetsforeningen kjøpte i 2021. Her er det blitt aktivitetshus. Bildet er tatt i 2018. Foto: Knut Erik Skarning
Dette er sanitetsforeningens hus i Gartnerveien 8.
Bildet er tatt i 2022. Foto: Knut Erik Skarning