Tilbake til startsiden

Sanitetsforeningens hus, Norske Fina og Sandvik Norge

Se også detaljkart

Adressen var Ringsveien 3. (Gårdsnr. 15, Bruksnr. 30)

Stabekk sanitetsforening ble stifte i 1910. Foreningens formål var tuberkulosens bekjempelse.
I 1915 ble navnet endret til Østre Bærum sanitetsforening.

Foreningen eide det store huset i Ringsveien 3 (se nederste bilde) fra 1944 til 1963. Dette huset ble bygget i 1903 og hadde syv leiligheter. Etter at Sanitetsforeningen overtok huset, ble det innredet festlokale i første etasje, der mange Stabekkbeboere har kommet sammen til hyggelige samvær.

Huset ble solgt til Norske Fina AS i 1963 og revet for å gi plass for Finas nybygg. Sanitetsforeningen flyttet da midlertidig inn i Ungdomshuset. For pengene de fikk for salget til Fina reiste sanitetsforeningen et hjem for barn med Cerebral Parese i Gartnerveien. Dette stedet ble også et populært møtested.

Finas nybygg sto ferdig i 1964. Det var en kontorbygning som var tegnet av arkitekt Bengt Espen Knutsen. Fina Exploration Norway, som holdt til i bygningen, drev seismiske undersøkelser i forbindelse med leting etter olje i Nordsjøen. Gjennom et makeskifte overtok Fina lokaler på Drengsrud gård i Asker i 1987, mens forsikringsselskapet Storebrand overtok Ringsveien 3.

Sandvik Norge ble etablert 1. juli 1964 i Norske Finas bygg. Selskapet flyttet til eget bygg i Rudssletta 35 på Rud i 1977, med avdelingene Stål, Coromant, Sager og Verktøy.


Mer om Sanitetsforeningen
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.
NKS ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania. Foreningen ble ledet av Marie Qvam til 1933. Hovedmålet var å forestå utdanning av sykepleiere og bidra til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. Opprinnelig var NKS tenkt som en kvinneforening for Norges Røde Kors.
Etter hvert utvidet organisasjonen virksomheten til et bredt fokus på humanitære forhold med vekt på kvinners helse og livsvilkår.

Østre Bærum Sanitetsforening kjøpte Granly i 1929 og drev her et hjem for tuberkulosetruede barn. Sanitetsforeningen drev også kontrollstasjoner for spedbarn og småbarn fra 1936.
Under andre verdenskrig (1940−1945) drev foreningen hjelpearbeid, og hadde blant annet suppestasjoner på Stabekk, Høvik Verk og Jar i 1944.


Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Wikipedia

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Lokalhistoriewiki

 

 

Sanitetsforeningens hus 1912. Kilde: Bærum bibliotek
Her lå tidligere sanitetsforeningens hus. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2018.
Foto: Knut Erik Skarning