Tilbake til startsiden

Stabekk Bok og Papirhandel, tidligere landhandel og Stabæk Kooperative Selskap

Adressen er i dag Gamle Drammensvei 34. (Gårdsnr. 14, Bruksnr. 95)

Huset ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet av kjøpmann og fotograf Carl Frithjof Hansen fra Østre Stabekk. Kjøpmann Johan Rødby startet landhandel her i 1902. Rødby flyttet senere nærmere stasjonen. Se Rødbys forretning.

Fra 1908 til 1926 holdt Stabæk Kooperative Selskap til i huset. Disponent Petter Pettersen var styreformann.

Østre Bærum folkeboksamling startet på kjøkkenet i huset i 1909.
Biblioteket hadde i 1916 4519 bind. I reglene sto det: "Enhver innvåner av bygden kan låne. Skatteydere, hvis de er ukjente, må forevise skatteseddel. Ikkeskatteydere må skaffe kausjon fra en sådan."
I 1925 flyttet biblioteket inn i et klasseværelse på Stabekk skole.
Se mer om bibliotekets historie under Bekkestua bibliotek.

Da Stabæk Kooperative Selskap ble nedlagt i 1926, fortsatte Petter Pettersen med Stabekk Landhandleri.

På slutten av 1960-tallet ble forretningen en del av matkjeden Vivo (se nedenfor).

Fra 1974 het forretningen Matboden. Matboden flyttet til Stabekksenteret i
Gamle Drammensvei 40 i 1991 og endret navn til Rimi 1000.

Stabekk Bok og Papirhandel AS flyttet inn i 1993. Denne forretningen ble opprettet av Edith Irvung på Ullern i 1937. Bokhandlerbedriften har vært i Irvung-familiens eie i fire generasjoner. I 2019 ble den nedlagt. Bokhandelen var av de få som ble drevet utenom de store kjedene.

Mer om Vivo
VIVO var en norsk grossist- og kjøpmannskjede, etablert 1964.
I Sverige hadde VIVO-kjeden da eksistert i syv år, og hadde ca. 800 butikker. I Europa var det
ca. 20.000 butikker totalt. Det internasjonale VIVO hadde sekretariat i Nederland.
VIVO-kjøpmennene hadde felles skilt og fasadeutforming, og førte i hovedsak varer produsert i Norge.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Bærum bibliotek

Stedsanalyse Stabekk sentrum. Bærum kommune

Stabekkfilmen

Strinda historielag

 

 

 

På begynnelsen av 1900-tallet var det landhandel i huset.
Kilde: Bærum bibliotek
Stabekk Bok og Papirhandel 2018. Sett fra sydvest, fra stasjonen.
Foto: Knut Erik Skarning