Tilbake til startsiden

Stabekk helsehus og Hospice Stabekk

Se også detaljkart

Adressen er Peter Loranges vei 1 og 3. (Gårdsnr. 13, Bruksnr. 337) 

Bygningene er satt opp over den gjenfylte Lorangedammen (se bildet ovenfor). Denne dammen var vinterstid i mange år tumleplass for bandysportens yngste, og den var rekrutteringsplass for unge spillere til Stabekk Idrettsforening.

Stabekk helsehus
Stabekk helsehus, tidligere Stabekk bo- og behandlingssenter, ble bygget i 1986.

Korttidsopphold på Stabekk sykehjem er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling.

Det er også et rullerende korttidsopphold. Dette kan være et avlastningstiltak for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det kan også være et tiltak for søkere som regelmessig trenger å styrke funksjoner, slik at de fortsatt kan mestre hverdagen i eget hjem.

Videre er det 6 trygghetsplasser. Dette er et døgntilbud for eldre som har kommet i en vanskelig hjemmesituasjon og som i en kortere periode har behov for omsorg i trygge omgivelser.

Hospice Stabekk
Hospice Stabekk sto ferdig i 2003. Bygningen ble ombygget i 2016.

Dette er et tidsbegrenset tilbud for hjemmeboende eller pasienter som blir utskrevet fra sykehus og som trenger videreføring av medisinsk behandling, grunnet alvorlig sykdom.

Tilbudet er spesielt tilrettelagt for alvorlig syke pasienter, i hovedsak kreftpasienter, med mer sammensatt behov for medisinsk oppfølging, lindrende behandling og pleie enn det ordinær korttidsavdeling kan tilby og kan håndtere.

Hver pasient har sin egen leilighet med soverom for pårørende og eget bad.

Hospice Stabekk fikk testamentert 5,7 millioner kroner fra Jonas Sollie som hadde drevet verkstedet Stabekk Billakkering og oppretting i Gamle Drammenvei 20.

 
Kilder:

Bærum kommune

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Stabekk helsehus 2022. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Over: Hospice Stabekk 2018. Helsehuset ligger bakenfor. Sett fra nordvest.

Til Høyre: Skulptur ved hovedinngangen.

Foto: Knut Erik Skarning
På bildet ser vi Store Stabekk gård 1950. Til venstre ser vi en dam, Lorangedammen. Her ble Hospice Stabekk og Stabekk bo- og behandlingssenter bygget. Kilde: Bærum bibliotek