Tilbake til startsiden

Ringstabekk skole

Se også detaljkart

 

 

 

 

Adressen er Peiks vei 1. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 132)

Skolen er en ungdomsskole som ble etablert i 1972.

Skolen skriver på sin hjemmeside (2022):
"Da Ringstabekk skole sto ferdig i 1972, flyttet det inn en gjeng med innovative lærere som var opptatt av å øke elevenes medvirkning i hverdagen og heve deres ansvarlighet for egen læring. Bygget var åpent. Det fantes knapt en vegg eller en dør som skilte de forskjellige elevgruppene fra hverandre. Alle skulle kunne følge med på hva alle drev med og la seg inspirere av arbeidene rundt om i de forskjellige landskapene.

Prosjektarbeidsmetoden ble raskt skolens bærende metode, og den dag i dag er denne arbeidsformen ryggraden i Ringstabekks identitet.

Storklasser på 60 elever delt i 4 basisgrupper med 4 klasseforstandere var vanlig på Ringstabekk lenge før andre skoler begynte å organisere seg slik. Ellers i landet rådet tanken om 30 elever og 1 lærer lenge. At modellen fra Ringstabekk nå er vanlig rundt om i det ganske land, er en bekreftelse på at formen har noe for seg."

Selv om Ringstabekks måte å organisere undervisningen på ble prøvet ut av mange skoler, er den også omdiskutert.

Det opprinnelige skolebygget, tegnet av Egil Mørch, måtte rives, og et nytt, moderne skolebygg, i hovedsak kledd i sibirsk lerk og med hvit betong, glass og aluminium, sto ferdig i november 2005. Arkitekter: div. A Arkitekter.

Til skolen hører Ringstabekk skole idrettshall med et areal på 400 kvadratmeter. Her drives blant annet minihåndball, basketball og volleyball.

Bekkestua Veterankorps har øvelser på Ringstabekk skole.
Se deres hjemmeside


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Ringstabekk skole

Bærum kommune. Ringstabekk skole idrettshall

 

 

 

Ringstabekk skole 2019. Sett fra nord. Dette er den nye skolen fra 2005.
Foto: Knut Erik Skarning
Ringstabekk skole. Dette er den gamle skolen fra 1972.
Kilde:
Engebretsen, Geir. (1999). Boken om Jar. Jar vel