Tilbake til startsiden

Bærum Frikirke, Østre Bærum kristelige Ungdomsforening, KFUK-speiderne
og Stabekk Husmorlag

Se også detaljkart

Adressen er Skogveien 69. (Gårdsnr. 17, Bruksnr. 182)

Stabekk Kristelige Ungdomsforbund ble til på et ungdomsmøte på Stabekk skole i 1914. En komité med overlærer Tho på Stabekk skole i spissen klarte, ved hjelp av en innsamling og et rentefritt lån fra sognestyret, å skaffe penger til å kjøpe en tomt i Skogveien 69 i 1923 og til å reise et eget hus, Ungdomshuset, der. Ungdomshuset ble innviet i 1928. Arkitekt og byggeleder Ivar Næss fra Stabekk. Han tok ikke betaling for jobben. Ivar Næss har også tegnet Statens lærerinneskole i husstell, Jar skole, Lagåsen ved Lysaker, Løkke i Sandvika, Oslo Vestbanestasjon og Frogner kirke.

Ungdomsforbundet endret i 1926 navn til Østre Bærum kristelige Ungdomsforening.

Norges KFUK − KFUM overtok huset i 1984.

I 1997 kjøpte Den evangeliske lutherske frikirke i Bærum stedet.

Huset har også vært et møtested for speidere og andre ungdoms- og menighetsgrupper.

Stabekk Janitsjarorkester har hatt øvelser i huset i mange år.


Les mer om Ungdomsforbundet og Ungdomshuset i artikkelen:
Koren, Einar: Litt omkring ungdomshuset i Skovveien på Stabekk. Vest for byen 7 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 19881992)


KFUK-speiderne
KFUK-speiderne hadde sine møter på ungdomshuset. (KFUK er forkortelse for Kristelig Forening for Unge Kvinner).
De to første speidertroppene under KFUK, med til sammen 55 piker, ble stiftet på Stabekk skole i 1921.

Stabekk Husmorlag
Stabekk Husmorlag ble stiftet i Ungdomshuset i 1930. Det var tilknyttet Bærum Kvinneråd og Akershus Husflidslag.
Husmorlaget bidro ved arrangementer på Stabekk skole og samlet inn penger til blant annet skolekorpset.
Marie Michlet var en ildsjel i arbeidet.

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk − og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

 

Bærum Frikirke, tidligere Ungdomshuset, 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning