Tilbake til startsiden

Jensens gartneri (Gaarden Røed)

Se også detaljkart

Handelsgartner Bertel Jensen kjøpte i 1902 et område fra Øvre Stabekk. Her anla han et gartneri som han stadig utvidet, og som til slutt ble et stort og moderne gartneri.

Gartneriet omfattet det som i dag er Gartnerveien 10−18, Skogveien 165−159 og deler av Krokveien. Se detaljkart

Gartneriet deltok på flere utstillinger, blant annet i København, i Bergen og i Oslo på Jubileumsutstillingen i 1914. Det fikk flere premier, særlig for sine bregner som det hadde som spesialitet. Gartneriet solgte planter til omkringliggende bygder og byer.

Gartneriet hadde også et kjent kransebinderi.

Gartner Jensen og hans kone omkom i en tragisk brann. Sønnen overtok og utparsellerte området til boliger i 1963−1964.

Gartneriet har gitt opphav til navnet Gartnerveien.

 
Kilder:

Sars, Michael og Nordheim, Reidar. (1974). Stabekk, en historikk. Vestre Stabekk vel

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua − og Bekkestuingene

 

 

Jensens gartneri omkring 1910
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)
Jensens gartneri 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Gartner Jensens blomsterbil 1930. Kilde: Bærum bibliotek