Tilbake til startsiden

Den gamle kløvveien til Sollihøgda og setrene innover Krokskogen gikk som vist på kartet.

Noe av veien gjennfinnes som stier ved Avtjernsetra og øst for Niskinnveien.

 

Kilder:

Bærumskart

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Den brune stiplede linjen viser hvor den gamle kløvveien gikk. Kilde: Bærumskart

Kløvvei til Sollihøgda