Tilbake til startsiden

Navnet kommer fra Avtjern som var et tidligere navn på Tjernslivannet vest for setra. Setra lå ved bekken fra dette vannet, Avtjernsbekken.

Avtjernsetra (Gårdsnr. 89, Bruksnr. 4) var seter for flere gårder i Vestre Bærum: Belset, Hauger, Kolsberg, Levre og Løken, etter hvert også for Bryn. Det ble setret med ungdyr helt frem til omkring 1960. Dyra ble fraktet til setra med bil. Det var stadig problemer med at ungdyra gikk langs veien, noen ble påkjørt og noen falt utfor fjellskrenter.

På slutten av 1800-tallet kunne det være 40 storfe i tre fjøs på setra.

Området ble rundt 1990 av Bærum kommune lansert som et fremtidig boligområde. Det ble også foreslått at den nye Ringeriksbanen skulle få et stoppested her, men dette ser i dag (2022) ikke ut til å bli noe av.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Vestmark-kalenderen 2015. Laget av Harald Kolstad

 

 

 

 

  

Seterhuset som ligger lengst nord og uthus 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Avtjernsetra 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Avtjernsetra

Seterhuset lengst syd og fjøs. Fjøset er fra 1800-tallet. Foto: Knut Erik Skarning
Påskeskirenn på Avtjernsetra 1916. Kilde: Bærum bibliotek