Slependrenna er sundet/bukta på nordsiden av Nesøya. En del av grensen mellom Asker og Bærum går i sundet.

Slep (slæp) er gammelt navn på vei. Den tidligere vinterveien, slepen, fra Oslo gikk over isen forbi Bygdøy, krysset Snarøya, gikk videre syd for Kalvøya og gikk gjennom Slependrenna til Slependen. Slependen betyr enden av slepet. I 1825 het det her Slebendbukten.

I sundet lå tidligere også en utskipningsbrygge, hvor mange av de større gårdene i nærområdet leverte kalk.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Nesøya Eldres Vel

 

 

 

 

 

  

Indre del av Slependrenna 2020. Vi ser broen til Nesøya til venstre og E18 til høyre.
Sett fra nordøst
. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor: Kart over Slependrenna.
Kilde: Norgeskart


Til høyre: Kart som viser hvordan vinterveiene gikk på fjordisen.
Kilde: Rik på historie

Slependrenna

Slependrenna
Tilbake til startsiden
Slependrenna. Dette er en del av et eldre bilde som henger i foreningshuset til Gyssestad båtforening. Sett fra sydøst
Slependrenna
Snarøya
Sandvika