Tilbake til startsiden

Fra Tokerud gikk det i jernalder – middelalder (500 fvt.–1500 evt.) en ferdselsvei opp til
Tanum kirke. Veien kalles for Kirkeveien av folk på stedet. For øvrig har mange veier i området, som alle fører til Tanum kirke, betegnelsen kirkevei.

Kulturminnesøk står følgende (noe redigert):
Første del av veien fra Emma Hjort er en traktorvei opp mot en pumpestasjon. Veien skjærer her forholdsvis dypt i terrenget, og på veiens østside ligger det mye stein som må være kastet opp fra veien. Fjell stikker flere steder opp i dagen, og dette forhindrer antagelig at veien har fått hulveikarakter i denne bratte østvendte skråningen. Veien ender ved Tanum kirke. Veien siste del bærer preg av å være brukt som traktorvei i nyere tid. Langs hele veien tar det av flere mer eller mindre gjengrodde, eller helt tydelige stier og veifar.


Kilder:

Bærumskart

Kulturminnesøk

 

 

  

Oversikt over flere gamle veier i Tanumområdet slik de er presentert på Bærumskart. Veiene er merket med brun strek på dette kartet. Nedenfor er Kirkeveien omtalt.

Kirkeveien

Over: Kartet viser et forstørret bilde av Kirkeveien.
Kilde: Kulturminnesøk

Til høyre: Kart fra "Flaggspretten"
Gamle Jarenvei
Gammel vei ved Ringi
Haugkleiva
Kirkeveien
Seterveien ved Kattås
Pilegrimsleden
Kirkeveien rett syd for Kirkesenteret. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Her går hovedstien
i dag i en bue, mens den gamle veien gikk rett frem.
Se kartet nedenfor.
Hovedstien går i en bue.
Pumpestasjon
Første del av Kirkeveien ser slik ut når man starter fra Emma Hjorth. Bildet er tatt i 2021. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Pumpestasjonen 2021. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning