Her gikk den gamle kirkeveien fra Tanum kirke gjennom Ringi til Butterud og videre østover.

Veifaret passerer blant annet en gravhaug og en kalkovn.

Veien er fra førreformatorisk tid, det vil si fra før 1537.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Bærumskart

Kulturminnesøk

 

 

  

Oversikt over flere gamle veier i Tanumområdet slik de er presentert på Bærumskart. Veiene er merket med brun strek på dette kartet. Nedenfor er en vei ved Ringi omtalt.

Gammel vei ved Ringi

Kartet viser den gamle veien ved Ringi som er fredet. Kilde: Kulturminnesøk
Gamle Jarenvei
Gammel vei ved Ringi
Haugkleiva
Kirkeveien
Seterveien ved Kattås
Tilbake til startsiden
Bilde 2. Veien fra Ringi mot Butterud. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3. Veien østover fra Butterud. Dette er også et gammelt veifar. Se brun strek på det øverste kartet. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 1, Veien mellom Tanum kirke og Ringi. Sett fra vest, mot Tanum. Den opprinnelige veien gikk rett frem gjennom gården Tanum. Turveien vi følger i dag, tar av til høyre mot parkeringsplassen. Det er ikke er lov å gå gjennom gården. Foto: Knut Erik Skarning
Bilde 3 nedenfor. Veien på bildet er bare avmerket på kartet ovenfor
Bilde 2 nedenfor
Bilde 1 nedenfor
Pilegrimsleden