Tilbake til startsiden

Under andre verdenskrig fikk en av Milorgs fem radiostasjoner, PIPIT, en base på Bråtan.

Radiostasjonen sendte og mottok meldinger i forbindelse med våpenslipp i 1945.

Brukerne på gården, Esther og Søren Braathen, var til stor hjelp for dem som arbeidet på radiostasjonen.

PIPIT ble aldri oppsporet av tyskerne.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig.
Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando). Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.

Kilder:

Moe, Liv Frøysaa. (2019). Kulturminner i Vestmarka. Bærum Turlag

Store Norske Leksikon

 

 

  

Se også Detaljkart
Bråtan 2017. Kilde: kart.1881.no

Radiostasjonen på Bråtan under andre verdenskrig (1940−1945)