Tilbake til startsiden

Lokaliteten omfatter åtte stolpehull, en nedgravning (en slags grop), et kulturlag (jordlag der man finner spor etter menneskelig aktivitet) og en kokegrop. Funnet består av en samling på to stolpehull og en samling på seks stolpehull. Kokegropen ligger for seg selv. Man kan ikke se noe av dette i dag.

Undergrunnen består av grå leire, med lite stein.

Lokaliteten er datert til eldre jernalder (500 fvt.−550 evt.).


Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Stolpehullene ble funnet på området til høyre på bildet, bak traktorene. Stolpehullene kan bety at det har ligget hus her. Hullene er ikke synlige i dag. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne området viser hvor stolpehullene ble funnet. Kilde: Kulturminnesøk

Stolpehull nord for Bjerketun