Tilbake til startsiden

Ifølge beskrivelsen på Kulturminnesøk omfatter lokaliteten 28 kokegroper, samt seks såkalte nedgravninger (kan være andre typer groper), fem områder med kullkonsentrasjoner, to kulturlag (jordlag der man finner spor etter menneskelig aktivitet) og en steinstreng (steinrekke). Kokegropene er jevnt spredt over hele feltet.

Lokaliteten er datert til yngre bronsealder og eldre jernalder (1100 fvt.−550 evt.).


Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Det grågrønne området viser hvor det ble funnet kokegroper. Kilde: Kulturminnesøk

Kokegroper vest for Tanum kirke

På jordet til venstre for lyktestolpene ble det blant annet funnet mange kokegroper.
Vi ser veien Sopelimkroken i forgrunnen og turveien innover mot Tanum kirke til høyre. Bildet er tatt i 2020. Sett fra
vest. Foto: Knut Erik Skarning
I dette området ble funnene gjort. Funnene er dekket til, og det er ikke noe å se i dag. Bildet er tatt i 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Slik kan en kokegrop se ut. Bildet er hentet fra utgravninger ved Skollerudveien i Lommedalen.