Tilbake til startsiden

Kalkovnrestene ble funnet omkring år 2000 av geologen Johan Fredrik Bockelie. Den ligger på Tanums grunn.

Det har vært spekulert i om dette kan være en kalkovn som produserte kalk til byggingen av Tanum kirke på 1100-tallet.

Det går en gammel vei forbi ovnen. Se Gammel vei ved Ringi.

Se også Mer om kalkbrenning

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner

 

Kilder:

Anders Ilebekk. Asker og Bærum historielag

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

 

 

 

  

Det ligger rester etter en kalkovn ved gangveien mellom Ringi og Tanum. Ovnen ligger
ca. 70 meter syd for veien, sydvest for et lite hus. Kilde:
Bærumskart

Kalkovn mellom Ringi og Tanum

Kalkovnrestene 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Kalkovn