Tilbake til startsiden

I 1998 lette medlemmer av Asker og Bærum historielag etter rester av kalkovner syd for Ringi, på Ringi gårds grunn. Der fant de to ovnene som er vist på kart og bilder ovenfor. Disse ble gravet ut og prøver ble tatt. Foran ovnene ble det funnet slagg.

Kalkovn 2 ble ikke aldersbestemt, men i Kalkovn 1 ble kullrester datert. Man fant da at siste brenning må ha skjedd mellom 1640 og 1665.

Ovnene er eldre enn ovnen som ligger øst for Ringi. Se egen omtale.

Kalkovn 1 er også beskrevet på Kulturminnesøk

Se også Mer om kalkbrenning


Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner

 

Kilder:

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Kalkovn 1 sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Det ligger rester etter to kalkovner syd for Ringi. Kilde: Bærumskart

Kalkovner syd for Ringi

Når man kommer nordfra, fra Ringi, ser man først dette skogholtet. Her fortsetter man ca. 100 meter videre sydover gjennom skogholtet, forbi en del hauger med stein fra nyere tid. Man kommer da til Kalkovn 1. Deretter går man videre ca. 150 meter sydvestover til neste skogholt der man finner Kalkovn 2. Se kartet øverst på siden.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Kalkovn 1
Kalkovn 2
Kalkbrudd
Foran ovnen, nederst i bildet ovenfor, kan man finne slaggsteiner og steiner som bærer preg av å være varmet opp. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Ovenfor: Kalkovn 2 sett fra vest.
Til høyre: Kalkovn 2 sett fra nord. Vi ser også Anders Ilebekk som har vært med å restaurere flere kalkovner i området.

Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Steinrøyser fra nyere tid