Tilbake til startsiden

Kalkovnen på Ringi er den største bevarte gårdsovnen i Bærum.
Ovnen er bygget opp av rundkamp. Selve ovnen er sirkelrund med diameter 4 meter, men ytterkant av muren er kvadratisk, ca. 6 x 6 meter. Ovnen har dybde 4 meter.

I 1578 leverte Ringi 12 tønner kalk til bygging av Akershus festning.

Brenning av kalk krevde mye ved. Bærums Verk, som smeltet jernmalm, trengte mye trekull. Det var derfor konkurranse om skogressursene. Dette førte til flere rettsaker.

For bøndene var kalkbrenning en viktig inntektskilde.

Etter 1870 var ovnen lite i bruk, og siste brenning var i 1880.

Den første store restaureringen av ovnen ble gjennomført av Asker og Bærum historielag og var ferdig i 1981. En ny rehabilitering ble avsluttet i 2021. Se bildene.

I tillegg til frivillig innsats fra Asker og Bærum Historielags medlemmer, har arbeidet med restaurering og vedlikehold vært støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Statens Kulturminnefond, Viken Fylkeskommune og Akershus Kulturminneråd.

Kalkovnen er en del av Asker og Bærum Historielags fadderordning.


Det går en gammel vei forbi ovnen. Se Gammel vei ved Ringi.

Se også Mer om kalkbrenning

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner

 

Kilder:

Kulturminnesøk

Anders Ilebekk. Asker og Bærum historielag

Kittelsen, Kjell H. (2005). Brent kalk. 900 år med kalkbrenning i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielag

Informasjonsplakat ved kalkovnen

 

 

  

Den brune trekanten viser hvor kalkovnen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Ringi kalkovn

Kalkovnen 2020. Vi ser åpningen nederst der ved ble lagt inn og antent, og der luft kunne komme inn til forbrenningen. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Kalkovnen før restaurering. Kilde: Bærum bibliotek
Kalkovnen etter restaurering 1991. Vi ser ordfører Gunnar Gravdal til venstre.
Kilde: Bærum bibliotek
Slik fylte man kalkovnen lagvis med kull og kalkstein.
Kilde: Informasjonsplakat ved kalkovnen
Ved en høytidelighet 28. august 2021 klippet man over en snor, for å markere at ovnen og området rundt nylig var rehabilitert. Til venstre ser vi Bård Mostveit som ledet første fase, og til høyre Bjørn Frodahl som ledet andre fase av den første store restaureringen i tiden før 1981. Foto: Knut Erik Skarning