Tilbake til startsiden

Dette er en klart markert, jordblandet rund haug bygget opp av rundkamp. Det er en fordypning i den vestlige delen. Diameteren på fordypningen er 2 meter og dybden er ca. 0,75 meter. Det står et eiketre på toppen.

Det ligger store mengder bruddstein i området rundt gravhaugen. I tillegg er det hauger og groper av nyere karakter i området.

Haugen er fra bronsealder - jernalder (1800 fvt–1050 evt.)

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Midt i bildet, ved eiketreet, ligger gravhaugen. Området er tett bevokst, og det er vanskelig å se haugen. Man kan se en del store steiner ut mot veien. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning
Brun trekant viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug vest for Tanum

Om høsten ser man tydeligere at det ligger en gravhaug her. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning
Det er en fordypning på toppen av gravhaugen. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning