Tilbake til startsiden

Gravhaugen er en klart markert steinblandet rundhaug, hovedsakelig bygget opp av rundkamp. Haugen er avflatet på toppen, og her er det en del større stein.

Diameteren er ca. 10 meter og høyden er ca. 0, 8 meter.

Haugen er fra jernalderen (500 fvt.−1050 evt.).

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

I skogholtet midt i bildet ligger gravhaugen. Haugen er nå overgrodd. Bygningen til høyre hører til Furuset. Foto: Knut Erik Skarning
Rød ring viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug ved Furuset