Tilbake til startsiden

Gravhaugen er rund og litt avlang. Den består av runde kampestener og måler 6,5 meter nord-syd, og 5,5 meter øst-vest. Høyde målt i nordøst er ca. 0,7 meter.

Det ligger et stort antall gravhauger og rydningsrøyser i området.

Haugen er fra jernalder (500 fvt.−1050 evt.).

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

  

Gravhaugen ligger midt i bildet. I terrenget er det lett å se at det er en haug her.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning.
Brun trekant viser hvor gravhaugen ligger. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug syd for Furuset