Tilbake til startsiden

Vi ser 4 ganske tydelige gravhauger nord for gårdsbebyggelsen på Tanum.

I den gravhaugen hvor en ser at det er bygget en potetkjeller, haug 2, ble det omkring 1910 funnet deler av 6 leirkar, deler av glass, noen små stykker av bronse og noen brente bein. Gjenstandene ble funnet i en murt hvelving. Ingen av de tilvirkede tingene var laget i Norge, men er verdifulle handelsvarer som er brakt til Tanum fra romerske provinser. Funnene viser at det tidlig var kontakt med land lengre syd i Europa.

Haugene er fra jernalderen (500 fvt.−1050 evt.).

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Tanum menighet

 

 

 

 

  

Haug 1. Se kartet ovenfor. Dette er den mest synlige gravhaugen. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
De røde sirklene viser hvor gravhaugene ligger. Den sydligste, haug 1, er lettest å se fra Tanumveien. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhauger nord for Tanum gård

Haug 2. Se kartet ovenfor. En potetkjeller ble gravet ut i en del av haugen i 1907.
Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Innkjøringen til Tanum gård
Potetkjeller ligger ved gravhaug 2
Haug 3. Haug 4 ligger bak haug 3. Se kartet ovenfor. Bildet er tatt i 2020. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
1
2
3
4
I Haug 2 fant man blant annet disse leirkarene. Form og dekor viser at haugleggingen har foregått omkring 300 evt. Foto: Oldsaksamlingen. Bildet står i Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget og i Unimus.