Tilbake til startsiden

Ved Grinda ble det funnet en buttnakket trinnøks fra steinalderen. Trolig er den fra
perioden 5000 fvt.−40000 fvt. som er i eldre steinalder. Det er gjort få funn i Bærum fra denne tiden. Grinda lå den gangen bare 75 meter over havnivået.

Øksen har nedslitt egg og bredt ovalt tverrsnitt.

Les mer om dette funnet på: Blakkestad, Ranveig: Tankar om ei 6000 år gammel steinøks i Vestre Bærum. Vest for byen 6 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1983−1986)

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Blakkestad, Ranveig: Tankar om ei 6000 år gammel steinøks i Vestre Bærum. Vest for byen 6 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1977−1981)

 

 

 

  

Over: Øksen ble funnet ved sydveggen av våningshuset på plassen Grinda. Bildet er tatt i 2020. Sett fra nord.
Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Steinøksen som ble funnet.
Kilde: Blakkestad, Ranveig. Tankar om ei 6000 år gammeal steinøks i Vestre Bærum. Vest for byen 6 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1977−1981)
Brun trekant viser funnstedet. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for øks ved Grinda