Tilbake til startsiden

Utenfor steingjerdet nordvest for Tanum kirke ligger en avlang stein som er flat oppå. Den kalles Brudesteinen, og skal ha blitt brukt av bruden til å stige av og på hesten. Slike steiner var ganske vanlig å ha på gårdene før stigbøylen kom. I Norge er stigbøyler kjent fra vikingetiden og utover.

Steinen er fra Middelalderen (500 evt.−1500 evt.).

Andre fortidsminner
Ved å klikke på lenken nedenfor, kommer man til et kart over hele Tanum- og Skuiområdet som man kan forstørre. Her kan man klikke på ulike markører. Når man klikker på en markør, kommer det opp et stikkord for det som ligger på stedet. Dette stikkordet kan man så klikke på og se et mer detaljert kart og lese tekst. Slik kan man få informasjon om fortidsminner som ikke står som markører på startsiden.

Lenke til flere fortidsminner

 

Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

  

Den brune trekanten viser hvor brudesteinen står. Kilde: Kulturminnesøk

Brudesteinen

Brudesteinen 2020. Foto: Knut Erik Skarning